Брана Цветковић. Есеји ; Чланци ; Сећања из рата ; Писма

2023.

Приредио, студије и критички апарат израдио Александар Пејчић

Брана Цветковић, Фељтони ; Анегдоте из рата

2023.

Приредио, студије и критички апарат израдио Александар Пејчић

БРАНА ЗА ДЕЦУ : песме, приповетке, драме, загонетке, поуке, цртежи, ребуси

2023.

Приредио, студије и критички апарат израдио Александар Пејчић

Брана Цветковић, ЕПИГРАМИ, ЗАГОНЕТКЕ, АФОРИЗМИ, КАРИКАТУРЕ IV

2022.

Приредио, студије и критички апарат израдио Александар Пејчић

Брана Цветковић, КОМЕДИЈЕ, ДРАМЕ III

2022.

Приредио, студије и критички апарат израдио Александар Пејчић

Брана Цветковић, ПРИПОВЕТКЕ II

2022.

Приредио, студије и критички апарат израдио Александар Пејчић

Брана Цветковић, ПЕСМЕ, РАПОРТИ I

2022.

Приредио, студије и критички апарат израдио Александар Пејчић

Жена данас (1936–1940): библиографија

2021.

Лариса Костић, Емилија Аћимовић

"Љиљан модри" : Кристијан Фридрих Темлер и јужни Словени

2020.

Пер Јакобсен, Персида Лазаревић Ди Ђакомо

Женски покрет (1920–1938): библиографија

2019.

Јованка Пољак, Оливера Иванова

Јунак и сиже епске песме

2019.

Данијела Петковић

After Comparative Literature

2018.

Adrijana Marčetić

Дадаистички часописи

2016.

Предраг Тодоровић

A million years after

2016.

Dragutin J. Ilić

Летопис културног живота током Великог рата : 1916-1918

2014.

Ђорђевић Бојан, Грујић Драгана и Ђоковић Гордана

Епизација модерне лирике

2014.

Светлана Шеатовић Димитријевић

Прекретања

2012.

Драгана Грбић

Српски културни круг 1900-1918.

2012.

Петар Пијановић

Reading The Entertainment And Community Spirit

2012.

Марија Грујић

Самосвест форме

2012.

Милан Радуловић

Час описа часописа V

2011.

Жарко Рошуљ

Молијер у Дубровнику

2011.

Бојан Ђорђевић

ЈАВНОСТ-1980

2011.

Ана Ћосић-Вукић

Трагања и одговори

2010

Ненад Љубинковић

Превод и критика

2010

Александра Манчић

Авангардна Мисао

2008

Станислава Бараћ

Авангардни роман без романа

2008

Предраг Петровић

Бура споредних ствари

2007

Дубравка Поповић Срдановић

Дело 1955-1992, Библиографија

2007

мр Дејан Вукићевић

Поглед преко океана

2007

мр Светлана Шеатовић Димитријевић

Ствараоци и посредници

2007

др Олга Ellermayer Животић

Роман Добрице Ћосића

2007

др Милан Радуловић

Ендре Ади у српској књижевности
(1906-2006)

2007

др Марија Циндори Шинковић

Раскршћа Српског модернизма

2007

др Милан Радуловић

Шта је теорија

2006

др Новица Милић

Старе и нове књижевне теме

2006

др Ана Ћосић Вукић