A million years after

Dragutin J. Ilić

Издавач:

Institute for Literature and Art : University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of English Studies, 2016.

Ознаке:

ISBN 978-86-6065-352-1
COBISS.SR-ID 305898247

Кратак опис:

Овај превод на енглески представља важан корак за љубитеље и познаваоце српске научне фантастике. У ретко срећном споју ентузијазма и стручности, под уредништвом Зорице Ђерговић-Јоксимовић, група њених студената англистике са новосадског Филозофског факултета (Марко Ђуришић, Данка Џида, Даниела Ходак, Александра Кокора, Катарина Марковић, Весна Савић, Маријана Стојановић, Јована Зорић) превела је Илићеву драму на енглески језик.

И аутор и његово дело дуго су били занемарени и готово сасвим заборављени. Тек средином осамдесетих година двадесетог века започета је постепена ревалоризација Драгутина Илића и његовог дела, при чему је посебна пажња посвећена овој драми (Сава Дамјанов приредио је фототипско издање 1988. године, док му нпр. Зоран Живковић и Бојан Јовић посвећују стручну критичку пажњу). Надаље, 1995. драма је (под модернизованим насловом После милион година) доживела и праизвођење у Народном позоришту у Београду, у режији Саше Латиновића. Године 2008. појавило се и дигитално издање доступно на интернету, у оквиру пројекта Растко. Ипак, шира рецепција, која би укључивала и преводе на стране језике, до сада је изостала.

Извод из рецензије Тијане Тропин