Истраживачи


др Марко Аврамовић

научни сарадник

др Јана Алексић

виши научни сарадник

др Биљана Андоновска

виши научни сарадник

др Бојана Аћамовић

научни сарадник

др Владан Бајчета

виши научни сарадник

др Станислава Бараћ

виши научни сарадник

др Смиљана Ђорђевић Белић

виши научни сарадник

др Недељка Перишић Бјелановић

научни сарадник

др Зоја Бојић

научни саветник

мср Јован Букумира

истраживач-сарадник

др Миломир Гавриловић

истраживач-сарадник

др Марија Грујић

научни сарадник

др Лидија Делић

научни саветник

др Милош Живковић

научни сарадник

др Бранко Златковић

виши научни сарадник

мср Дејан Илић

истраживач-сарадник

мср Тијана Јовановић

истраживач приправник

др Бојан Јовић

научни саветник

др Татјана Јовићевић

виши научни сарадник

Јована Јосиповић

истраживач приправник

др Наташа Дракулић Козић

научни сарадник

др Ана Козић

научни сарадник

др Лариса Костић

библиотекар-информатичар; истраживач-сарадник

др Јелена Лалатовић

научни сарадник

мср Данијела Лекић

истраживач-сарадник

др Новак Малешевић

научни сарадник

др Александра Манчић

научни саветник

др Јелена Милинковић

виши научни сарадник

мср Ана Милинковић

истраживач-сарадник

мср Марина Младеновић Митровић

истраживач-сарадник

др Милица Мустур

научни сарадник

др Кристијан Олах

научни сарадник

мср Катарина Пантовић

истраживач-сарадник

др Александар Пејчић

виши научни сарадник

др Игор Перишић

виши научни сарадник

др Данијела Петковић

виши научни сарадник

мср Милош Пржић

истраживач сарадник

др Марко М. Радуловић

виши научни сарадник

Снежана Савкић

истраживач приправник

др Жарка Свирчев

виши научни сарадник

др Марко Теодорски

виши научни сарадник

др Марија Терзић

научни сарадник

др Ива Тешић

научни сарадник

др Тијана Тропин

виши научни сарадник

др Милица Ћуковић

научни сарадник

др Драган Хамовић

научни саветник

др Бојан Чолак

виши научни сарадник

др Марија Шаровић

виши научни сарадник

др Светлана Шеатовић

научни саветник

др Марко Аврамовић
научни сарадник
др Јана Алексић
виши научни сарадник
др Биљана Андоновска
виши научни сарадник
др Бојана Аћамовић
научни сарадник
др Владан Бајчета
виши научни сарадник
др Станислава Бараћ
виши научни сарадник
др Смиљана Ђорђевић Белић
виши научни сарадник
др Недељка Перишић Бјелановић
научни сарадник
др Зоја Бојић
научни саветник
мср Јован Букумира
истраживач-сарадник
др Миломир Гавриловић
истраживач-сарадник
др Марија Грујић
научни сарадник
др Лидија Делић
научни саветник
др Милош Живковић
научни сарадник
др Бранко Златковић
виши научни сарадник
мср Дејан Илић
истраживач-сарадник
мср Тијана Јовановић
истраживач приправник
др Бојан Јовић
научни саветник
др Татјана Јовићевић
виши научни сарадник
Јована Јосиповић
истраживач приправник
др Наташа Дракулић Козић
научни сарадник
др Ана Козић
научни сарадник
др Лариса Костић
библиотекар-информатичар; истраживач-сарадник
др Јелена Лалатовић
научни сарадник
мср Данијела Лекић
истраживач-сарадник
др Новак Малешевић
научни сарадник
др Александра Манчић
научни саветник
др Јелена Милинковић
виши научни сарадник
мср Ана Милинковић
истраживач-сарадник
мср Марина Младеновић Митровић
истраживач-сарадник
др Милица Мустур
научни сарадник
др Кристијан Олах
научни сарадник
мср Катарина Пантовић
истраживач-сарадник
др Александар Пејчић
виши научни сарадник
др Игор Перишић
виши научни сарадник
др Данијела Петковић
виши научни сарадник
мср Милош Пржић
истраживач сарадник
др Марко М. Радуловић
виши научни сарадник
Снежана Савкић
истраживач приправник
др Жарка Свирчев
виши научни сарадник
др Марко Теодорски
виши научни сарадник
др Марија Терзић
научни сарадник
др Ива Тешић
научни сарадник
др Тијана Тропин
виши научни сарадник
др Милица Ћуковић
научни сарадник
др Драган Хамовић
научни саветник
др Бојан Чолак
виши научни сарадник
др Марија Шаровић
виши научни сарадник
др Светлана Шеатовић
научни саветник