Молијер у Дубровнику

Бојан Ђорђевић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2011.

Ознаке:

УДК 821.133.1.09:821.163.42.09
ISBN 978-86-7095-169-3
COBISS.SR-ID 181897740

Кратак опис:

На 244 стране аутор разматра превођење Молијерових драма у Дубровнику, пре свега улогу Марина Тудишевића и његове Дружине замршенијех, као најважније појаве у одржавању домаћег театра и комедиографске баштине у дубровачкој књижевности прве половине XVIII века.