After Comparative Literature

Adrijana Marčetić

Издавач:

Institute for Literature and Art, 2018.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-236-2
COBISS-ID 263249164

Кратак опис:

У студији After Comparative Literature, Адријана Марчетић је обухватила историју компаратистике као академске и као научне дисциплине, објаснила најважније компаратистичке појмове и приказала схватања најзначајнијих писаца и теоретичара који су се бавили овом проблематиком, од Гетеа, преко Веселовског, Велека и Ауербаха, до Франка Моретија и Паскал Казанове. Иако проблематику компаративног проучавања књижевности посматра у периоду дугом готово двеста година, главни предмет разматрања Адријане Марчетић представља „нова“ или интердисциплинарна компаратистика, која се осим кроз књижевно-теоријску, посматра и кроз идеолошко-политичку визуру савременог, глобализованог света, у којем питања у вези са компаратистичким, па и хуманистичким студијама уопште добијају посебан значај.

Преузето из рецензије проф. др Тање Поповић