Поетичка и поетолошка истраживања

др Станиша Тутњевић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2007

Ознаке:

Кратак опис: