Поетика превођења за децу : о неким особинама превода књижевности за децу у периоду друге Југославије

Тијана Тропин

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2022.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-288-1
COBISS.SR-ID 69168137

Кратак опис:

Монографија Тијане Тропин Поетика превођења за децу. О неким особинама превода књижевности за децу у периоду друге Југославије посвећена је изузетно важном, а код нас недовољно изучаваном феномену, и то са становишта које открива културолошки, књижевно-естетски, идеолошки и развојни аспект превођења за децу, али и превођења уопште.

У анализи, предност је дата класицима књижевности за децу, како у оригиналу тако и у преводу, дакле оним преведеним делима која су, рецимо, постала део школске лектире и доживела широку рецепцију, попут Срца Едмонда де Амичиса, Алисе у земљи чуда и Алисе у Земљи иза огледала Луиса Керола, Изистинских прича и Књиге о џунгли Радјарда Киплинга, Хајди Јохане Шпири и Срећног принца и Себичног дива Оскара Вајлда.

Компаративна анализа, темељно познавање савремених теорија превођења и, нарочито, радова посвећених превођењу књижевности за децу (З. Шавит, Е. О’Саливен, Р. Ојтинен, Џ. Лејти) повезани с нужним захватањем у савремене студије културе, омогућили су ауторки да слојевито и темељно, у релевантном социоисторијском контексту, осветли превођење и рецепцију дела намењених деци, како с књижевнотеоријског тако и с идеолошког становишта.

Посебну пажњу Тијана Тропин посвећује систематизовању промена које су на различите начине (избором дела – његовим идеолошки мотивисаним наметањем или одбацивањем – цензуром, уредничким интервенцијама...) уношене у преводе. Она тако издваја локализацију / посрбљавање; језичко и садржинско поједностављивање; и немогућност дословног преношења смисла оригинала. Цензурисање она издваја као темељну карактеристику превода објављиваних у социјалистичком периоду, док су „други видови интервенција на тексту постали много сведенији“. Цензура тако „одређује границе, искључује текстове из оквира канона, дакле функционише као међа и наличје формираног канона“.

Драгоцена монографија Тијане Тропин оцртава поетику превођења за децу и њен историјски развој, али, истовремено, указује и на битно мењање конструкта детињства у српској култури и на незаслужено занемарене, а изузетно значајне сегменте развоја књижевности за децу. По избору и обухвату грађе, истраживачком поступку и закључцима ова књига представља значајан допринос и науци о књижевности и транслатологији.

(изводи из рецензије проф. др Љиљане Пешикан-Љуштановић)