Зенитодадаизам у српској књижевности

Предраг Тодоровић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2022.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-311-6
COBISS.SR-ID 78035977

Кратак опис:

У овој студији аутор се бави проучавањем феномена који је он назвао зенитодадаизам – спојем два покрета у оквирима српске авангарде – зенитизма и дадаизма. Уводећи нов теоријски појам – зенитодадаизам – Тодоровић овај термин објашњава као амалгам зенитизма и дадаизма, два независна покрета, која су се сјединила на необичан начин. Зенитодадаизам је јединствена појава, не само у нашој авангарди, већ и у оквирима европске. Кроз анализу текстова, прозних и поетских, али и њихове поетике, детаљан опис и тумачење типографских, визуелних и текстуалних аспеката часописа српског зенитодадаизма, Тодоровић компаративном методом налази њихове сличности са делима европске авангарде. Бавећи се и перформативним појавама зенитодадаизма, сценским наступима, предавањима, изложбама, аутор указује на мултимедијалне аспекте овог феномена.

(Проф. др Радивоје Константиновић)

Предраг Тодоровић се већ дуго бави проучавањем дадаизма у кругу књижевне и уметничке авангарде о чему сведоче две књиге (Планета Дада и Дадаистички часописи), и Антологија српског дадаизма. У новој књизи аутор у средиште испитивања поставља „Зенитодадаизам“ као јединствени спој зенитизма и дадаизма у српској, али и европској авангарди. Аутор детаљно осветљава делатности дадаисте Драгана Алексића и његове „дада чете“ и зенитиста браће Мицић и прећуткивање њиховог доприноса токовима српске и европске авангарде којe су потенцирали српски надреалисти у време власти југословенских комуниста.

(Проф. др Дејан Ајдачић)

Фокус ове студије уперен је на феномен који Тодоровић назива зенитодадаизмом, на онај период у историји културе, књижевности и естетике где се прожимају вредности које обзнањује зенитизам и српски дадаизам. Текст књиге укључује поглавља посвећена разматрањима релевантне историје књижевности, она посвећена теоријским разматрањима и поглавља посвећена разматрању појединачних феномена и протагониста зенитизма и дадаизма. Књига Зенитодадаизам у српској књижевности представља значајан допринос нашој науци као и нашој култури. Она на један свеж а утемељен начин представља тековине наше ране авангарде и указује на матрицу која је касније омогућила раст и других видова књижевног, па и ликовног стваралаштва.

( Др Зоја Бојић, научни саветник)

Уз монографију Зенитодадаизам у српској књижевности иде и фототипско издање српских дадаистичких часописа: Да-да-Танк (Da-da-Tank), Дада Џез (Dada Jazz), Дада-Јок (Dada-Jok), Зенит-Експрес Дада-Јок 2 (Zenit-Ekspres Dada-Jok 2), Зенит-Експрес (Zenit-Ekspres).