Јунак и сиже епске песме

Данијела Петковић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2019.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-247-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 275921164

Кратак опис:

„У раду др Данијеле Петковић на најбољи начин су сагледани структура и функција сижеа и јунака у комплексу усмене епске поезије, путеви и модуси њихове интеракције и правци модификација ових односа. Монографија Јунак и сиже епске песме представља изузетан продор у сферу епске сижетике и један од најизразитијих теоријских помака у утврђивању стабилних и поузданих критеријума за тумачење, праћење и разумевање комплексне динамике односа између јунака и сижеа у процесу епског моделовања.“

(из рецензије проф. др Бошка Сувајџића)

„Заснована на изврсном познавању релевантне грађе и потпуном увиду у теорију усмене и писане књижевности, монографија др Данијеле Петковић представља драгоцен допринос изучавању усмене епике, како у националним оквирима, тако и у европским токовима фолклористике. Писана јасно и прегледно, ова студија такође потврђује сензибилитет и даровитост истраживача, чија се излагања одликују идеалним односом између анализа ,,текста“ и аргументованих синтеза на поетичком нивоу.“

(из рецензије проф. др проф. др Снежане Самарџијe)

„Д. Петковић у овој монографији трага за одговорима на сложена питања о релацијама које се успостављају између два кључна елемента усмене епике, а то су јунак и сиже. Демонстриран аналитички механизам открива изразито развијену способност апстрактног мишљења. Монографију као целину одликује чврста и прецизна композиција која је, нема сумње, резултат дугог истраживачког процеса, пажљивог и савесног промишљања.“

(из рецензије др Смиљане Ђорђевић Белић, вишег научног сарадника)