Библијски и пословични искази у дубровачкој књижевности

Бојан Ђорђевић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2009

Ознаке:

Кратак опис: