Библиотека института

Библиотека Института за књижевност и уметност поседује преко 10000 публикација, међу којима се налазе књиге, зборници, годишњаци, сабрана дела, приручници и друго, као и око 500 наслова разних часописа, од којих се многи не могу наћи ни у једној библиотеци у Србији.

Прочитајте више

Дигитална библиотека

У оквиру Дигиталне библиотеке Института за књижевност и уметност могу се преузети бројни текстове у електронском облику.

Прочитајте више

Важна документа

Правилник о вредновању научноистраживачких резултата
Референтна листа славистичких часописа Међународног комитета Слависта
Категоризација домаћих научних часописа за 2020. годину