Дигитални репозиторијум
Института за књижевност и уметност

У складу са Платформом за отворену науку прописане од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Институт за књижевност и уметност основао је дигитални институционални репозиторијум радова ДИРИКУМ, којим ће омогућити отворени приступ (Open Access) својим научним публикацијама. Репозиторијум ће обухватити све научне резултате претходног пројектног циклуса (2011-2019), као и све будуће радове и публикације које ће представљати резултат рада нових институтских одељења (2020-). Основни циљеви подизања институционалног репозиторијума јесу већа видљивост научних резултата, њихова доступност и транспарентност за даља истраживања, као и повећање цитираности научних истраживача. Научним резултатима сматрају се сви радови објављени у научном часопису или зборнику радова, саопштења са научних скупова, конференција, симпозијума, објављена у целини или делимично, научне монографије, докторске дисертације и др. Нивои отвореног приступа дефинисани су у самој Платформи од стране Министарства. Напредном претрагом у самом репозиторијуму истраживачи могу да пронађу радове према више различитих критеријума: години издања, одељењу, пројекту, аутору или врсти резултата. На сајту ће бити доступна статистика преузимања, као и експортовање различитих извештаја након што радови буду унесени.

Сајт дигиталног репозиторијума Института за књижевност и уметност (ИКУМ), ДИРИКУМ, подржан је платформом EPrints 3, отвореним сотфвером развијеним од стране Универзитета у Саутхемптону.

Стари репозиторијум Института