Огледи о српској позоришној периодици (1871–1941)

Марта Фрајнд

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Матица српска, 2015.

Ознаке:

ISBN 978-86-7946-153-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 298599431

Кратак опис:

Књига о појавама у српској позоришној периодици од њених почетака до 1941. године је покушај да се отвори прича о једном важном, али до сада сасвим занемареном, сегменту српске периодике, о позоришним часописима. Судбина тих часописа је занимљива зато што су они деценијама били основна и често једина грађа у којој су се могли наћи подаци о историји српског позоришта, а да се при том ни истраживачи периодике ни истраживачи позоришта нису заинтересовали за њихово настајање, намере, квалитете и живот као нешто посебно и важно у историји наше културе. То је неправда зато што би, због специфичне историје наше грађе о позоришту, историја нашег театра била далеко сиромашнија и непотпунија да није било управо ових часописа. Из њих су сви који су писали о српском позоришту, па и драми, црпли податке за своја истраживања и синтезе.

Зато смо покушали да дефинишемо особености, проблеме и типологију позоришних часописа, да укажемо на кључне појаве у српској позоришној периодици и да скицирамо токове њеног живота и развоја од 1871. године када се појавио први такав часопис у Срба, Позориште уредника Антонија Хаџића (Нови Сад, 1871-1908) до Другог светског рата.