Књижевна терминологија и домен компаратистике

Гвозден Ерор

Издавач:

Панчево : Мали Немо / Београд : Институт за књижевност и уметност, 2010

Ознаке:

УДК 82.091
ISBN 978-86-7972-053-5
COBISS.SR-ID 177190412

Кратак опис:

Издање представља резултат дугогодишњег рада на проучавању терминолошко-методолошке проблематике поредбених студија у оквиру пројекта ”Упоредна истраживања српске књижевности (у европском контексту)”, и додатак размишљањима уобличеним у претходној Ероровој монографији Књижевне студије и домен компаратистике, 2010, код истих издавача.

Текст на 325 страна обухвата десетак поглавља, резиме на француском језику, напомене, библиографију, индекс имена и белешку о писцу.