Часописи по мери достојанственог женскиња. Женски часописи у Србији на почетку 20. века

Слободанка Пековић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Матица српска, 2015.

Ознаке:

ISBN 978-86-7946-154-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 298600199

Кратак опис:

Женски часописи на почетку 20. века били су право огледало епохе, показатељи економског стања, политичког, социјалног и друштвеног статуса жена као и степена демократизације друштва. Како се сматрало да су на маргини културног и иног живота, били су у бољем положају да слободније одсликају све социјалне процесе. Зато проучавање оваквих „мање важних“ часописа пружа могућност да се скине бар један слој сивила са затамњених подручја српске књижевности, културе и историје.

На изглед безначајне појаве као што је било удруживање у женским задругама, или организовање помоћи, залагање за отварање женских школа које су организоване уз помоћ женских часописа на почетку 20. века биле су весници новог времена и слика културних односа и духовне климе времена, а опрезни захтеви за право гласа били су субверзивна полуга која је окрунила стереотипе о месту жене у друштву.

Женски часописи су пружали ретку прилику да се жене огласе у јавности, да стекну самопоуздање и осећање заједништва и припадности. Градили су женске моделе и утицали на формирање јавног и приватног живота.