У залеђу Средоземља : Медитеран у модерној српској књижевности

Светлана Шеатовић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2019.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-252-2
COBISS.SR-ID 280382476

Кратак опис:

У залеђу Средоземља Медитеран у модерној српској књижевности др Светлане Шеатовић је интердисциплинарна научна студија која предстваља прву монографију овог типа у нашој средини. У пресеку од П. П. Његоша, Ј. Дучића, С. Пандуровића, С. Винавера, С. Миличића до И. Андрића, В. Деснице, Ј. Христића, И. В. Лалића до писаца са почетка века Г. Ћирјанић, В. Пиштала представља се Медитеран и Јадран као имаголошка, антропoлошка, књижевна и историјска чињеница. У те погледе су укључене слике Венеције, Рима, Напуља, Дубровника, али и Андалузије, Атине и Атоса. На трагу Броделовског приступа делима и књижевним појавама се приступа и са позиција геопоетике М. Качарија и К. Ресте. Дела, појаве и сложене књижевне, културне и геоисторијске чињенице се тумаче кроз призму европских медитеранских токова и њиховог преплета са српском књижевношћу.

„Студија У залеђу Средоземља Медитеран у модерној српској књижевности представља драгоцен допринос српској књижевности у њеном напору да сачува богатство и разноврсност ссвоје културне географије“ (А. Јовановић, рецензент)