Алегорије ученог пустинољубитеља

Драгана Грбић

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност, 2010

Ознаке:

УДК 821.163.41.09
ISBN 978-86-7095-160-0
COBISS.SR-ID 177921548

Кратак опис:

Алегорије ученог пустинољубитеља представља проширен и прерађен магистарски рад Драгане Грбић настао у оквиру рада на пројекту "Место и улога периодике у новијој српској књижевности", Института за књижевност и уметност.

На 517 страница ауторка разматра књижевно дело Јована Рајића кроз призму стилске фигуре алегорије. Књига је опремљена бројним илустрацијама, именским регистром и исцрпним резимеом на енглеском језику.