Дело 1955-1992, Библиографија

мр Дејан Вукићевић

Издавач:

Матица српска, Институт за књижевност и уметност, Народна библиотека Србије, 2007

Ознаке:

Кратак опис:

У библиографији часописа Дело (1955–1992) аналитички су исцрпно обрађени сви чланци једног од најзначајнијих српских књижевних часописа у југословенској епохи после Другог светског рата. Библиографија је урађена по ISBD (CR) стандарду. По обухвату грађе је исцрпна јер су обрађени сви чланци укључујући и белешке на корицама, као и белешке с називом Errata. По врсти обухваћених публикација она је библиографија саставних делова. По облику је самостална, према врсти извора примарна (рађена de visu). По хронолошком критеријуму ретроспективна, према територијалном део је корпуса националне библиографије. По начину распореда библиографских јединица је стручна, јер је разврстана по систему Универзалне децималне класификације. По карактеру описа библиографија је анотирана и дескриптивна.

Саопштења са округлог стола о часопису Дело објављена су у Књижевној историји (XL, 136, 2008, стр. 693–737).