Шта је теорија

др Новица Милић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2006

Ознаке:

Кратак опис:

„Али ако је теорија њижевности у правом смислу настала кад се поставило питање ’литерарности’ литературе, почетком прошлог столећа, и ако је на то питање било одговарано тако што су се за ’теорије’ узимале заправо критичке поетике, није ли, у време сумње у теорију, сада нужно вратити се том истом питању с друге стране, питању теорије као књижевне теорије? Стављајући нагласак на овај предикат, поново се у средиште поставља сама књижевност, не само као ’предмет’ знања, већ као његов извор. Наша књига покушава да том обрту у питању дâ свој допринос.“ (Из предговора)