Дадаистички часописи

Предраг Тодоровић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2016.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-229-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 227415052

Кратак опис:

Moнографија Дадаистички часописи део је ауторовог ширег истраживања на пољу уметности дадаизма и фокусира се на часописе као важно средство комуникације овог авангардног правца. Дадаизму се приступа као глобалном феномену, те је у разматрање узето 53 часописа / публикација који су се појављивали у Швајцарској (Цирих), Шпанији (Барселона), САД (Њујорк), Француској (Париз), Немачкој (Берлин, Келн, Хановер), међуратној Југославији и Јапану. Полази се од уверења да авангардни часописи представљају основне носиоце идеја и уметничких креација покрета и појединаца, а услед мултимедијалне природе и нарочиту врсту практичних и покретних изложби и библиотека авангарде. Тодоровић при томе скреће пажњу на по правилу мали обим, дисконтинуитет излажења и готово систематско избегавање нумерације публикација, чиме се часопис лако претвара у нешто друго – каталог изложбе, пратећи материјал окупљања авангардних уметника или у накнадну документацију таквих манифестација.