Српски културни круг 1900-1918.

Петар Пијановић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Учитељски факултет Универзитета у Београду, 2012.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-180-8
COBISS.SR-ID 192634636

Кратак опис:
Монографија о сучељавању и укрштању српске културне идеологије са идеологијом југословенства; синтетички преглед културних прегнућа и достигнућа српског народа у уметностима и наукама, у друштву и политици у епоси "српске ренесансе" у прве две деценије 20. века.