Жудња за лепотом и савршенством
Теургијска димензија књижевноуметничког стваралаштва

Јана М. Алексић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2014.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-205-8
COBISS.SR-ID 204653068

Кратак опис:

Књига Жудња за лепотом и савршенством: теургијска димензија књижевноуметничког стваралаштва је сума ауторових досадашњих размишљања о природи уметности, исходиштима књижевности и уметности у свету, као и значају који уметност има за човека. Аутор је, пишући овај рукопис, покушао да се разабере у дисперзивним одговорима на питање у чему лежи тајна књижевности и одакле потиче потреба за стваралаштвом, као и у питањима о присуству стваралачке личности и смислу стварања у модерном, постмодерном и постпостмодерном добу.