Поетика самилости Венедикта Јерофејева

Милица Мустур

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2012.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-185-3
COBISS.SR-ID 194842892

Кратак опис:

Монографија Милице Мустур Поетика самилости Венедикта Јерофејева анализира роман савременог руског писца у светлу теорије романа Михаила Бахтина и у контексту руског постмодернизма. Ауторка уверљиво показује да уметничко књижевно дело не може у свим својим димензијама бити обухваћено ни једном књижевном теоријом, па макар она била свеобухватна и конзистентна каква је Бахтинова теорија романа. Такође је показала да интелектуални конструкти који су изграђени у постмодерним књижевним теоријама могу да осветле површинске, формалне слојеве књижевног дела, да могу једно дело да сврстају у одређену школу писања, али да су немоћне да додирну оно по чему је уметничко дело уникатно и оно чиме се оно заснива и оглашава као засебно и непоновљиво духовно биће у свету културе. Размотривши мрежу савремених књижевних теорија и показавши недостатност сваке теоријске конструкције о књижевности у суочењу са конкретним књижевним делом, ауторка посредно афирмише духовни, теолошки приступ као најсроднији духу уметности.