Културна идеологија Милана Кашанина

Јана Алексић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2019.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-251-5
COBISS.SR-ID 280107020

Кратак опис:

Монографија Културна идеологија Милана Кашанина представља део дисертације Милан Кашанин као тумач нове српске књижевности, одбрањене на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2016. године. Милан Кашанин (1895–1981) био је вишестрана интелектуална и стваралачка личност, која је историји српске културе оставила изванредне прилоге као културни радник, есејиста и приповедач, историчар књижевности и ликовне уметности средњег века. У монографији је уобличена културолошка и теоријска платформа за усмеравање српске културне политике, односно истакнути су и анализирани значајни аспекти Кашанинове културне мисли и визије српског културног обрасца између два рата, али и после Другог светског рата, која је имлицитно изложена у његовим књижевним и уметничким критикама, монографијама и записима, а посведочена његовим културним прегалаштвом и укупним интелектуалним и грађанским држањем.

Милан Кашанин је сведочио о томе како је могуће бити утицајан у српској култури, а већи део живота живети у сенци; бити културни арбитар, а не припадати ниједној академској институцији; бити сродан са многим уметницима и мислиоцима, а не привилеговати идеје ниједне посебне философије, естетике, уметничког правца или поетике; бити изразита индивидуа, а никада се не отуђити од историјског усуда колектива; бити представник српске аристократије, а немати аристократско порекло; усвојити погледе елите, а не апстраховати потребе обичног народа; залагати се за демократизацију естетичких вредности, а здушно бити против вулгаризације и тривијализације културе. Изгледа да управо такав „укрштај супротних сила“ карактерише Кашанина културног радника и ствараоца.