ЈАВНОСТ-1980

Ана Ћосић-Вукић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2011.

Ознаке:

УДК 050.4
ISBN 978-86-519-0383-3
COBISS.SR-ID 183998988

Кратак опис:

У оквиру рада на пројекту „Место и улога периодике у новијој српској књижевности“ Института за књижевност и уметност, објављена је књига Ане Ћосић-Вукић под насловом Часопис ЈАВНОСТ ‒ 1980.

Ћосић-Вукићева на 317 страна анализира интелектуалне, политичке и најшире друштвене околности које су пратиле осујећење покретања критичког часописа ЈАВНОСТ у години смрти Јосипа Броза. Редакција са Љубомиром Тадићем, Добрицом Ћосићем, Светозаром Стојановићем, Зораном Ђинђићем, Небојшом Поповом, Лазаром Трифуновићем, Зораном Гавриловићем, Војиславом Стојановићем и Душаном Бошковићем, својим делатностима и преписком оставила је сведочанство о тежњи за демократизацијом са почетка осамдесетих година прошлога века и деловања власти да се такве тенденције сузбију.