Прекретања

Драгана Грбић

Издавач:

Halle – Београд: Seminar für Slavistik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Институт за књижевност и уметност, Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg , 2012.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-188-4
COBISS.SR-ID 194983180

Кратак опис:

Књига Драгане Грбић ПРЕКРЕТАЊА. Хале – Лајпциг, прекретница у животу Доситеја Обрадовића / VORENTSCHEIDUNGEN. Halle – Leipzig, Wendepunkt im Leben von Dositej Obradović доноси две студије на српском и немачком језику у којима се анализира Писмо Харалампију Доситеја Обрадовића у контексту западноевропског просветитељства друге половине 18. века. Уводна студија са културно-историјског аспекта осветљава Обрадовићев студијски боравак на универзитетима у Халеу и Лајпцигу, док друга студија систематичном анализом проблематизује идејне основе које манифест Обрадовићевог просветитељства доводе у непосредну везу са делима Јохана Августа Еберхарда, Волтера, Бејла, Лесинга и Карла Антона Готлоба. Превод обе студије на немачки језик потписује проф. др Ангела Рихтер. Поред ових студија, књига доноси и преводе два изворна текста, који представљају основно херменеутичко полазиште проблемске студије. Писмо Харалампију Доситеја Обрадовића са српског на немачки превела је Ева Коволик, а текст Јохана Августа Еберхарда О обележјима просвећености нације са немачког на српски превела је Драгана Грбић.