Библиографија Бране Цветковића (1890–1942)

Александар Пејчић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2023.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-309-3
COBISS.SR-ID 120750089

Кратак опис:

Последњи том критичког издања Изабраних дела Бране Цветковића (1875–1942), које је приредио и уредио виши научни сарадник др Александар Пејчић, доноси прву персоналну библиографију Цветковићевих радова настајалих од 1890. до 1942.

Пејчић је истражио и прикупио све Цветковићеве радове до којих се могло физички доћи (књиге, периодика, рукописи) истражујући у свим државним фондовима. Цветковић је за собом оставио око 14.000 хиљада радова, а Пејчић је успео да пронађе 11.357. Колико год је изненађујуће обиман број текстова, овде нису сви могли бити пописани јер су многе публикације, нарочито поједина њихова годишта и бро¬јеви, неповратно уништене. Није сачувана ни сва његова рукописна заоставштина. Када све све то узме у обзир, с великом вероватноћом може се рећи да недостаје између две и три хиљаде радова. Састављање библиографије текло је упоредо са откривањем грађе, прегледањем књига, часописа и новина, а посебно обимне рукописне заоставштине. Разрешени су многи непотписани текстови, као и они дати под мање познатим Браниним псеудонимима. Распоред грађе у библиографији прати жанровско-хронолошки принцип, који и следи врсту публиковања. У Додацима су наведени: збирни садржај свих седам томова и збирни индекс имена. Исцрпно урађена Библиографија књижевних и ликовно-литераних радови Бране Цветковића биће поуздани извор свим будућим истраживачима овог веома значајног српског хумористе.