Фигура гуслара : хероизирана биографија и невидљива традиција

Смиљана Ђорђевић Белић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2017.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-258-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 228797452

Кратак опис:

"Кроз истраживачки процес отварао се низ, за мене нових, питања из домена фолклористике и антропологије фолклора. Занимање за ауторске епске хронике (као доминантне елементе савременог гусларског репертоара) резултирало је студијом о специфичностима њихове поетике и прагматичким аспекатима жанра (Постфолклорна епска хроника. Жанр на граници и границе жанра), док су истраживања усмерена на сагледавање позиционирања (пре)носилаца традиције, епских певача – гуслара, у дијахронијској перспективи и на синхроном нивоу представљена у студији која је пред читаоцем."

[..]

"Ограничења која намећу домени мог знања и компетенције онемогућили су допуњавање слике о традицији певања уз гусле и њеним носиоцима музиколошким транскриптима, а финансијски лимити искључили су, на жалост, објављивање снимака уз студију. Ипак, остаје нада да ће представу о извођењима и амбијенту у истраживаним заједницама читалац моћи да формира и на основу изабраних теренских фотографија и дела теренских снимака који су доступни на порталу Живи фолклор Србије (http://folklorsrbije.ufs.rs). Уз то, настојала сам да и прецизним подацима о архивским изворима заинтересованом читаоцу пружим поуздан путоказ."

Преузето из ауторкине белешке о књизи