Компаративне студије.
Италијанско-српска поетска прожимања у XX веку

Персида Лазаревић ди Ђакомо

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2012.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-183-9
COBISS.SR-ID 194452236

Кратак опис:

Књига Компаративне студије. Италијанско-српска поетска прожимања у XX веку Персиде Лазаревић ди Ђакомо резултат је рада на пројекту «Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст» (178016) Института за књижевност и уметност, и садржи прилоге о савременим српским песницима које је ауторка објавила раније, а који су овде пренесени са садржајним, језичким и стилским допунама и изменама. Садржај књиге: У подтексту Дучићевог доживљаја Италије; Стевана Раичковића препеви Петрарке; Кôд цркве Св. Марка: Миодрага Павловића видно поље Италије; Иван В. Лалић и Италија (Историјско-културни подтекст наративности песме „Acqua alta“ Ивана В. Лалића; Лалићев италијански итинераријум: „у трагању за прецизно изражајном синтезом“; Одраз италијанске стварности у поезији Ивана В. Лалића); Савонарола, Христићева поетска енклава; Љубомир Симовић и италијанска средњовековна поезија; Congruentiae R-R: увод у поредбену анализу стваралаштва за децу Душана Радовића и Ђанија Родарија.