Откровење српске авангарде: контекстуална читања, књ. 1

др Гојко Тешић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, Чигоја штампа, 2005

Ознаке:

ISBN 978-86-7558-480-3
COBISS.SR-ID 1024010888

Кратак опис: