Ствараоци и посредници

др Олга Ellermayer Животић

Издавач:

Филолошки факултет, Институт за књижевност и уметност, Чигоја штампа, 2007

Ознаке:

Кратак опис: