Поглед на пишчев радни сто
(Оквири новог читања)

мр Милена Стојановић

Издавач:

Мали Немо, 2006

Ознаке:

Кратак опис:

Књига обухвата 17 есеја у којима се одређени књижевни феномени и поетике појединих аутора сагледавају из новог или недовољно истраженог угла. Иако су текстови у књизи распоређени хронолошким методом, уочавају се три целине. Једна целина обухвата текстове који разматрају одређене теоријске проблеме.

Пажња друге групе текстова усредсређена је на конкретна књижевна дела и питања из старе њижевности. Текстуално најбројнија целина резултат је новог ишчитавања значајних аутора српске књижевности 20. века (Бранислав Нушич, Борисав Станковић, Растко Петровић, Иво Андрић, Милош Црњански, Тодор Манојловић, Борислав Пекић, Васко Попа, Јован Христић, Милан Орлић, Мирослав Максимовић).