Књига-Бог - (Постмодерна) духовност у *Хазарском речнику* Милорада Павића

Кристијан Олах

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2012.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-182-2
COBISS.SR-ID 193807628

Кратак опис:
Ново читање и тумачење "првог романа 21. века" са становишта културолошке и философско-теолошке критике; сагледавање постмодернизма са културне и историјске дистанце, односно из духовног хоризонта неотрадиционализма и неоконзервативизма.