др Александар Пејчић


Рођен у Београду 1976. године. На Филолошком факултету у Београду дипломирао је на групи за Српску књижевност и језик (2004). Магистрирао 2008. године са темом „Театрализација власти у комедијама Бранислава Нушића”. Докторирао 2012. године са темом „Заплет у комедији српског реализма (између Јована Стерије Поповића и Бранислава Нушића)”.

Радио у просвети. Од априла 2018. године запослен у Институту за књижевност и уметност. Као научни сарадник ангажован на научном пројекту „Српска књижевност у европском културном простору”.

Члан уредништва часописа „1804” Задужбине „Први српски устанак” и уредник у издавачкој кући Neopress publishing. Сарадник на изради „Енциклопедије Народног позоришта."

Области истраживања: српска књижевност (19. и почетак и 20. века), заборављени писци нове српске књижевности, урбана и патријархална култура у драми и приповедној прози 19. и 20. века, теорија драме, комедија и комично, наратологија, јужнословенска књижевност.

Објавио две монографије, три критичка издања, учествовао на више домаћих и међународних научних скупова.


Контакт: sasa.pejcic@yahoo.com

Библиографија (pdf 317K)