др Бојан Чолак


Рођен у Београду 18.8.1978. године. Филолошки факултет Универзитета у Београду, групу за српску књижевност и језик са општом књижевношћу, уписао 1998. године, где је дипломирао 2003. године са темом “Проблем нечисте крви у роману Нечиста крв Борисава Станковића”. На истом факултету одбранио је 2007. године магистарски рад “Утицај патријархалног друштвеног модела на мушку свест у роману Газда Младен Борисава Станковића”. Рад на докторској тези „Модели представљања патријархалног друштва у прози српске модерне“ започео је 2008. године. Запослен је у звању истраживача-приправника од 1.7.2004. године на пројекту Поетичка истраживања. Године 2007. изабран у звање истраживача-сарадника. Области интересовања су му српска књижевност ХХ века, културологија, интердисциплинарност. Говори енглески језик.

Курсеви: “Достојевски као мислилац”, Центар за историју и теорију књижевности, 2000/2001; “Gender Studies”, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2003/2004; “Интернет и књижевност”, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 2003/2004.

Награде: II Бранкова награда Матице српске за најбољи дипломски рад за школску 2002/2003 годину; I награда на конкурсу за есеј о Дису на 41. Дисовом пролећу 2004. године.Контакт: btcolak@yahoo.com

 

Библиографија (pdf 168K)