Тијана Јовановић


Рођена 1990. године у Београду. Основне студије завршила је 2013. године на Филолошком факултету у Београду на Катедри за француски језик, књижевност и културу. Мастер студије из књижевности завршила је 2015. године на Филолошком факултету одбраном рада "Филмске адаптације романа Принцеза де Клев гђе де Лафајет". Уписала је докторске студије на Филолошком факултету. Раду Института за књижевност и уметност придружила се као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ангажована на пројекту "Српска књижевност у европском културном простору". Бави се превођењем са француског језика.


Контакт: tijanajovanovic813@gmail.com

Библиографија (pdf 226Kb)