др Јана Алексић


Рођена је 1984. године у Крагујевцу. Основне и мастер студије завршила је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на студијском програму Српска књижевност и језик са општом књижевношћу. Докторску дисертацију Милан Кашанин као тумач нове српске књижевности одбранила је 2016. године на истом факултету. Добитница је награде из фонда Радмила Поповић за најбољи дипломски рад из предмета Српска књижевност XX века, одбрањеног на Филолошком факултету у Београду 2009. године. Током 2017. године обавила је постдокторско усавршавање на Универзитету у Венецији, при Oдсеку за славистику Департмана за лингвистику и компаративне културне студије (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Università Ca' Foscari Venezia, Italia).

Поезију, критику, научне радове и есејистику објављује у књижевној и научној периодици и зборницима. Објавила је три збирке песама: Топао камен, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2014, Упијање, Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Краљево, библиотека „Поезија, данас“, 2017, Аријел аноним, Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2018.

Запослена је на пројекту "Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика".


Контакт: tiamataleksic@gmail.com

Библиографија (pdf 181K)