Лариса Костић, мср

библиотекар-информатичар


Костић, Лариса (1991) – мср библиотекар-информатичар, запослена у Институту за књижевност и уметност у Београду од 2015. године. Тренутно је на завршној години докторских студија на Филолошком факултету Универзитета у Београду, модул Култура, где завршава рад на тези „Мемоарска и епистоларна грађа као извор за књижевну историју: архивистичко-документалистички приступ“. Радила као асистент за податке у Дата центру Србија за друштвене науке у периоду од 2015. до 2020. Од септембра 2020. године, члан редакције научног часописа Књижевна историја. Од марта 2021. у звању истраживач-сарадник.

Области интересовања: документарна и архивска грађа, књижевна историја, културна историја, дигитална архивистика.


Контакт: larisa.malic@ikum.org.rs; lara_malic@hotmail.com.

Библиографија (pdf 260Kb)