др Александра Манчић


Рођена у Београду, дипломирала је и магистрирала на групи за Шпански језик и књижевност књижевност, на Филолошком факултету у Београду, са темом магистарског рада Југословенске књижевности српскохрватског језичког подручја у преводу на шпански (1930-1990). Докторску тезу Una aproximación traductológica al problema de la cultura del extranjero (Традуктолошки приступ проблему културе странца) одбранила је на Аутономном универзитету у Мадриду.

Радила је као предавач на Филолошком факултету у Београду (1988-1998) и као гостујући предавач на Аутономном универзитету у Мадриду (1989-1991). Учествовала у оснивању Колегијума за европске језике (1998), огранка Центра за студије културе, удруженог у Алтернативну академску образовну мрежу (ААОМ). Бавила се проучавањем проблема превођења и наставе превођења. На ААОМ, била је координатор курсева „Односи доминације између култура – Превођење и манипулација“, и „Превођење као процес интеркултурног означавања“ (1999-2000). Основала је и уређивала је библиотеку Превођење и мишљење, у издању ААОМ (2000-2005).

У Институту за књижевност и уметност ради од 2008. године. Била је ангажована на пројекту „Савремене књижевне теорије и њихова примена: нове дискурсивне праксе књижевнотеоријских проучавања“ (2008-2010). Од 2011. године, ради на пројекту „Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика“, којим руководи од септембра 2015.

У оквиру теорије превођења, њена интересовања усмерена су на превод и превођење у светлу проблематике идеологије књижевног текста; мисао о превођењу и њен однос према филозофији; међукултурну комуникацију; етику и поетику књижевног превода; развој превођења и мисли о превођењу у српској култури; превођење између српске и медитеранских књижевности (шпанске, француске, италијанске) у рано модерно доба.

Аутор је седам књига о торијским проблемима превођења и међукултурне размене, као и стотинак стручних текстова. Превела је низ књига са шпанског, француског, италијанског и енглеског језика.

Члан је Удружења књижевних преводилаца Србије од 1994. године.

Контакт: aleksandra.mancic@gmail.com

Библиографија (pdf 222K)