др Бранко Златковић


Бранко Р. Златковић рођен 1973. године у Аранђеловцу. Основну школу и гимназију завршио у родном граду. Дипломирао 1999. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду. На истом факултету 2005. године магистрирао (Први српски устанак „у говору и у твору“) и 2010. докторирао (Настајање нове српске државе – усмене приповедне врсте о историјским личностима и догађајима од Првог српског устанка до Берлинског конгреса 1804–1878).

Од 2002. запослен у Институту за књижевност и уметност у Београду, на пројекту Српско усмено стваралаштво.

Вишегодишњи руководилац Међународног кампа фолклористике (Тршић – Београд) и Међународног омладинског сабора српске и балканске духовности (Аранђеловац – Београд).

Одговорни уредник Задужбине, листа Вукове задужбине и одговорни уредник 1804, часописа Задужбинског друштва „Први српски устанак“.

Радио као предавач на Факултету политичких наука и Факултету хуманистичких наука у Београду на журналистичким наставним предметима: Стилистика и реторика, Репортажа, Обрада вести.

Учествовао на више домаћих и међународних научних скупова. Објавио више студија у периодици у областима: српска усмена књижевност и српска књижевност 19. века. Приредио више издања, а 2007. објавио књигу Први српски устанак у говору и у твору.


Библиографија (pdf 166K)