др Милица Ћуковић

научни сарадник


Милица Ћуковић рођена је 1987. године у Панчеву. Дипломирала је на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду (студијска група: Српска књижевност и језик са општом књижевношћу), 2012. године, где је завршила и мастер академске студије, наредне, 2013. године (тема мастер рада „Нови лик Војислава Илића“). На истој Катедри, на модулу Српска књижевност, завршила је докторске студије, одбранивши докторску дисертацију „Тихомир Остојић и српска књижевна периодика“, 2020. године.

Од 2014. до 2020. године радила је као истраживач приправник и истраживач сарадник на пројекту Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца. Од јануара 2020. године ради као истраживач сарадник, потом као научни сарадник, на научном одељењу Српска књижевност и културна самосвест.

Члан је и секретар уредништва Доситејевог врта: годишњака Задужбине „Доситеј Обрадовић“.

Области интересовања: историја српске књижевности, текстологија нове српске књижевности, савремена српска поезија.


Контакт: tiskicvet38@gmail.com

Библиографија (pdf 687KB)