др Јелена Лалатовић


Јелена Лалатовић рођена је 1994. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Завршила је основне (2016) и мастер студије (2017) на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду, одбранивши мастер рад под називом Женска страна рата: меморија и поетика у роману Равнотежа и часопису Профемина ауторке и уреднице Светлане Слапшак. У мају 2023. године одбранила је докторску дисертацију под насловом Жанрови књижевне критике и полемике у омладинској и студентској периодици: критичка јавност на Београдском универзитету од 1937. до 1968. године на матичном факултету. У новембру исте године изабрана је у звање научни сарадник.

Сарадњу с Институтом за књижевност и уметност започела је 2018. године као стипендисткиња Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Од 2019. године запослена је на Одељењу Периодика у историји српске књижевности и културе, где обавља и секретарске послове. Објавила је више од 20 научних радова у области књижевне историје, студија модерне периодике и студија културе. Чланица је Европског друштва за проучавање периодике.

У сарадњи с групом за проучавање периодике на Универзитету ИУЛМ у Милану организовала је скуп с међународним учешћем Between Distant and Close Reading: Periodical Studies and Humanities in the 21st Century.

Објавила је студију Тако се калио челик. Омладинска штампа и борба за слободни универзитет 1937‒1968 (2023) и приредила рукописну заоставштину омладинског песника Радивоја Копарца – Пролеће Интернационале: сабране песме и текстови (2024).

Говори енглески и италијански језик.


Контакт: zlatnalala@gmail.com; lalatovicj@protonmail.com

Библиографија (pdf 480Kb)