др Владан Бајчета


Владан Бајчета (Босанска Крупа, 1985). Основну школу и гимназију завршио у Пљевљима. Дипломирао на групи за српску и светску књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду, где је завршио мастер и докторске академске студије. Виши је научни сарадник Института за књижевност и уметност у Београду на Одељењу за историју српске књижевне критике и метакритике. Монографије: Борислав Михајловић Михиз: критичар и писац (2021); Non omnis moriar: о поезији и смрти у опусу Владана Деснице (2022).

Библиографија (pdf 367K)