др Бојан Јовић


Рођен 25. 04. 1963. у Београду, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао 1986. године као студент генерације на Филолошком факултету у Београду, група за Општу књижевност и теорију књижевности. Магистрирао 1989. године са темом “Лирски роман (на материјалу српског експресионизма)”. Докторирао 2000. године са темом “Поетичка начела Растка Петровића у контексту европске авангарде.”

Од 1988. године запослен у Институту за књижевност и уметност, Београд. Као виши научни сарадник ангажован на пројекту “Упоредна истраживања српске књижевности (у европском контексту)”, на задацима проучавања односа српске и европске авангардне, (научно)фантастичне, утопијске и озбиљно-смешне књижевности, као и поређења општих особина и историјата наших и страних књижевних родова, врста и жанрова. Такође се бави проучавањем поетичких особина српске књижевности XIX и XX века, и теоријско-методолошким питањима везаним за компаратистику и науку о књижевности. Руководилац пројекта у периоду 2006-2010. Од 2011. руководи пројектом “Српска књижевност у европском културном простору”, ОN178008.

Био уредник у “Књижевној речи”, “Итаци”, Езотерији, Стубовима културе, ZepterBookWorld-у, “Књижевној историји”. Главни и одговорни уредник “Књижевне речи” 1994-1995. године.

Представник Србије у акцији COST A32 Open Scholarly Communities on the Web (Отворене научне заједнице на мрежи) у оквиру домена Individuals, Societies, Cultures and Health (ISCH) од 2008-2010. године. Члан ЕАМ (European Network for Avant-Garde and Modernism Studies) од 2009. године.

Објавио четири монографије, сто тридесет стручних радова, такође и двадесетак превода са енглеског, немачког, француског и италијанског језика. За књигу Лирски роман српског експресионизма 1995. године добио награду Станнслав Винавер за прву књигу из области књижевно-теоријске есејистике.

Контакт: bojan.jovic@ikum.org.rs

Библиографија (pdf 240K)