др Кристијан Олах


Рођен је у Вршцу, 10. 5. 1984. године, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на студијском програму Српска књижевност и језик са општом књижевношћу 2010. године са темом „(Постмодерна) духовност у Хазарском речнику Милорада Павића“, код ментора проф. др Јована Делића. 2011. завршио је дипломске академске студије – мастер на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на студијском програму Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, са темом „Између теорије и фикције (Игор Перишић, Гола прича, Плато – Институт за књижевност и уметност, Београд, 2007)“, код ментора проф. др Михајла Пантића, а у периоду од 2011. до 2017. наставио је докторске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на модулу за књижевност. Године 2014. пријавио тезу „Књижевнотеоријско дело Николе Милошевића“, код ментора проф. др Мила Ломпара, коју је одбранио 28. септембра 2017, испред комисије у саставу: проф. др Јован Попов, проф. др Ненад Николић и проф. др Горана Раичевић. Као докторант, више пута је награђиван: 2011. Бранковом наградом Матице српске за научни подмладак; 2011. добио је Награду из фонда „Радмила Поповић“ за најбољи дипломски рад из предмета Српска књижевност ХХ века, одбрањеног на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2010. године; 2013. монографија Књига-Бог уврштена је у ужи избор за Награду „Исидора Секулић“.

Од 1. марта 2011. године запослен на Институту за књижевност и уметност у Београду, на Пројекту „Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика“. Дана 26. 9. 2019. изабран је у звање научни сарадник. Од јесени 2017. године обавља задатке секретара Пројекта.Библиографија (pdf 337Kb)