др Данијела Петковић


Данијела Р. Петковић (р. Колунџић) рођена је 1975. у Деспотовцу, где је и похађала основну школу. После завршене гимназије у Параћину, уписала је студије на Филолошком факултету у Београду, група: Српска књижевност и језик, и дипломирала 2000. године. Магистрирала је 2007. године одбранивши тезу „Типологија епских песама о женидби јунака“. Књига истог наслова изашла је 2008. г. Од 2001. године радила је на лекторско-коректорским пословима у новинској кући „Политика“, у више београдских основних школа, а до 2009. била је професор српског језика и књижевности у ОШ „Др Арчибалд Рајс“. Од марта 2009. године запослена је на пројекту Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду, у Институту за књижевност и уметност. Докторирала је на Филолошком факултету у Београду 2013. године одбранивши тезу „Јунак и сиже у процесу епског моделовања“. 2014. добила је награду „Проф. др Радмила Милентијевић“ за истраживачки пројекат „Поетика биљина и српских епских песама“. Од 2014. члан је и секретар Удружења фолклориста Србије.


Контакт: petkovic.danijela@yahoo.com

Библиографија (pdf 133K)