др Миломир Гавриловић


Миломир Гавриловић рођен је 1988. године у Београду. Дипломирао је и мастерирао на Катедри за српску књижевност са јужнословенским књижевностима Филолошког факултета Универзитета у Београду, на студијској групи Српска књижевност и језик. На истом факултету је 2023. године одбранио дисертацију „Место и улога мита у поетичком формирању српске поезије послератног модернизма (Васко Попа, Миодраг Павловић, Стеван Раичковић, Бранко В. Радичевић)”. За време студија је био корисник неколико стипендија и добио је више награда за студентска достигнућа.

Од 2018. године је био запослен при Центру за проучавање језика и књижевности Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу као учесник научног пројекта „Друштвене кризе и савремена српска књижевност и културе: национални, регионални, европски и глобални оквир”. Од 2024. године запослен је као истраживач сарадник у Институту за књижевност и уметност, на одељењу Српска књижевност и културна самосвест.

Области интересовања: српска књижевност двадесетог века, историја српске поезије, теорије мита, однос мита и књижевности, енциклопедијске књижевне форме.

Објавио је књигу поезије Песме страха и патетике (Крагујевац: СКЦ, 2018).Контакт: gasha88gm@gmail.com

Библиографија (pdf 428)