др Недељка Перишић Бјелановић


Недељка Бјелановић рођена је 1984. године у Сарајеву. Основну школу и гимназију завршила је у Вишеграду. Године 2008. дипломирала је на Групи за српску књижевност и језик Филолошког факултета у Београду, а мастер студије на истом факултету завршила је 2009. године.

Године 2016. одбранила је докторску дисертацију на Филолошком факултету београдског универзитета, са темом „Поетика прозе Момчила Настасијевића“.

Од марта 2011. године запослена је као истраживач сарадник на Институту за књижевност и уметност у Београду, на пројекту „Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст“. Учествовала је на многим домаћим и међународним научним скуповима и објављује радове у домаћим и међународним публикацијама.

Говори енглески језик.Контакт: nperisic@gmail.com

 

Библиографија (pdf 485K)