др Светлана Шеатовић


Рођена 2. јуна 1975. године у Новој Градишки, Република Хрватска. Основну школу и прва два разреда Гимназије друштвеног смера завршила у Пакрацу (Република Хрватска). Матурирала са одличним успехом на Педагошкој академији у Београду 1993. године.

Дипломирала на Филолошки факултет у Београду, групу за српску књижевност и језик са општом књижевношћу 1998. године

Током школске 1994/'95. године студирала групу за италијански језик и књижевност.

Постдипломске студије на Филолошком факултету уписала 1998/’99. на Смеру наука о књижевности. Магистарску тезу "Интертекстуалност у песништву Ивана В. Лалића" одбранила 2002. под менторством проф. др Јована Делића и члановима комисије: проф. др Новица Петковић, доц. др Александар Јерков.

Докторирала 2010. на Филолошком факултету Природа и функција циклуса у поезији Васка Попе и Ивана В. Лалића под менторством проф. др Јована Делића. Комисија: проф. др Јован Делић, проф. др Александар Јовановић, проф. др Александар Јерков.

На конкурсу Министарства науке Републике Србије 2010. добила стипендију за постдокторско усавршавање у трајању од шест месеци у Италији. Постдокторско усавршавање из области текстологије и припреме критичких издања у трајању од 6 месеци обавила школске 2011-2012. године на универзитетима у Италији (Верона, Торино, Павиа, Пескара, Писа). На Универзитету у Павији усавршавала се у Центру за рукописе италијанске књижевности 20. века и у Институту за компјутеризацију у лингвистици (CNR) у Пизи.

Запослење

Од 1999. до 2002. запослена као истраживач-приправник на Филолошком факултету у Београду на пројекту Поетика модерне српске прозе.

Од 2002. године запослена као истраживач сарадник у Институту за књижевност и уметност у Београду на пројекту Форимирање поетике модерне српске књижевности почетком 20. века под руководством проф. др Новице Петковића. Од 2002. до 2010. поред научног рада обављала послове секретара на научним пројектима који се баве поетиком српске поезије 20. века и учествовала у организационим и програмским пословима у оквиру 10 научних скупова. Од 2011. године запослена на научном пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века – национални и европски контекст (178016) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2015) којим руководи проф. др Јован Делић у Институту за књижевност и уметност.

Руководила међународним научним подпројектом Медитерански пејзажи у модерној српској и италијанској књижевности током 2012-2013. године у оквиру пројекта Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. Века – национални и европски контекст (178016) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2015) у сарадњи са Универзитетом Кјети-Пескара (Италија).

Ангажована као истраживач-сарадник на међународном пројекту COST у Институту за књижевност и уметност у Београду од 2007. до 2011. године.

Од 2007. у континуитету хонорарно ангажована као асистент за предмет ''Увод у тумачење српске књижевности'' на Учитељском факултету у Београду.

Објавила преко 100 радова који се баве поетичким проблемима савременог и модерног српског песништва 20. века у домаћим и међународним публикацијама.

Предавања по позиву одржала предавања на основним и докторским студијама по позиву на Универзитету у Пескари ( 2012). Учествовала на бројним међународним конфернцијама у иностранству (Познањ, Грац, Вашингтон, Бостон, Гранада, Сплит, Торино) и у земљи (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Врање).

Објављивала критичке текстове у Политици, Вечерњим новостима, Књижевном магазину и Књижевности.

Чланства, удружења

Представник Института за књижевност и уметност у Заједници Института Србије, члан Председништва Заједнице Института Србије за групацију друштвено-хуманистичких наука.

Члан америчког удружења слависта Association for Slavic, East European& Eurasian Studies, ASEEES, USA.

Члан жирија ''Меша Селимовић'' за књигу године и жирија ''Десанка Максимовић'' за целокупан песнички опус.

Мајка једног детета.


Библиографија (pdf 223K)