др Ана Козић


Ана Козић je рођена 1992. године у Пожаревцу. Завршила је Филолошку гимназију у Београду (смер за шпански језик), а потом основне и мастер академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на студијском програму Српска књижевност и језик. У оквиру докторских студија на истом факултету пријавила је тему докторске дисертације „Ерос у романима Светолика Ранковића и Борисава Станковића“. Добитница је награде из фонда Радмила Поповић за најбољи дипломски рад из српске књижевности XX века (тема рада: „Жанр молитве у савременој српској поезији“), награде „Проф. др Радмила Милентијевић“, као и Похвале Филолошког факултета Универзитета у Београду за изузетан успех у току основних академских студија.

Од 2018. године била је ангажована као истраживач приправник на пројекту Поетика српског реализма на Филолошком факултету у Београду. Од јануара 2022. године запослена је као истраживач сарадник у Институту за књижевност и уметност, на научном одељењу Српска књижевност и културна самосвест.

Области научног интересовања: еротологија, српска књижевност XIX и XX века; савремена српска поезија.

Говори енглески, шпански и грчки језик.


Контакт: ana.kozic@hotmail.com

Библиографија (pdf 316Kb)